Friday, May 2, 2008

DISIPLIN MURID - SISTEM SALAH LAKU SSDM

SSDM merupakan sistem yang merekodkan semua salah laku murid seperti ponteng kelas, ponteng sekolah, lewat ke sekolah, lewat masuk kelas, tidak membuat kerja sekolah, melawan guru, mewarnakan rambut, dan sebagainya. Oleh itu, semua ibu bapa / penjaga dan juga murid diminta prihatin terhadap segala peraturan sekolah dan sentiasa memastikan agar tidak melanggar peraturan tersebut supaya nama anda tidak dimasukkan ke dalam SSDM. Rekod ini akan dihantar ke bahagian disiplin KPM.

No comments:

Post a Comment